Disclaimer

FiThailand คือไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบและ expressly disclaims ทุวามรับผิดชอบสำหรับ,ถ้าโดนเต้าทิ่มตาอะไรทั้งนั้ arising ออกจากใช้อ้างอิงหรือการพึ่ในฐานข้อมูลถูกกักบริเวณอยู่ภายในระบบแล้ว

ถึงแม้ว่าค FiThailand อาจจะรวมถึงที่อยู่เชื่อมโยงที่ดูแลโดยตรงเข้าไปที่อื่นอินเทอร์เน็ตทรัพยากร,FiThailand ไม่ใช่รับผิดชอบสำหรับความถูกต้องหรือเนื้อหาของข้อมูลซึ่งอยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้.

ที่ผลิตภัณฑ์การตรวจทานซึ่งอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นเรื่องฝืนบนวัตถุดิบบนได้รับมาจากผลิตภัณฑ์ researchers ใครทดสอบผลิตภัณฑ์และระวัติพวกเขาประสบการณ์นะ เพราะว่าข้างนอกและตัวแปรส่วนปัจจัยสามารถบ่อยครั้งเปลี่ยน effectiveness ของให้เสริม,ผลตรวจอาจจะเพิ่มรูปแบน

FiThailand ไม่ควรจะรับใช้ในฐานะเป็นความหมายแทนสำหรับจริงใจคำแนะนำจากทางการแพทย์เป็นมืออาชีพนะ ได้โปรดปรึกษาเป็น healthcare มืออาชีพมาก่อนทำการซื้อขาย

ตอนข้อมูลที่ถูกกักบริเวณอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นบางครั้งต่อเมื่อต้ออัพเดท,ไม่ได้ประกันว่าคือดูจากข้อมูลที่เตรียมไว้ให้อยู่ใน FiThailand นี้ถูกต้องเสร็จสมบูรณ์แล้วขึ้นมาเพื่อเดทด้วย ถ้าคุณรู้สึกว่ามีข้อมูลที่ไม่แน่นอน,ได้โปรดติดต่อพวกเราต้องปรับปรุงข้อมูลออกมา